Casa 4R

Obra seleccionada 2018

En un entorn suburbà de la vall de Sant Daniel i en una parcel·la de poca amplària, es construeix una casa entre mitgeres amb els condicionants d'un cost reduït (500 €/m2) i una durada dels treballs de construcció de quatre mesos.
L'edifici és allargassat i es concep com un espai-contenidor matisat pels cossos de serveis, situats a la part central de la casa per tal de permetre la segregació dels diferents espais. La part de dia és a la planta baixa, per així aprofitar el jardí i el pati d'accés, i les habitacions són a la planta pis.
El contrast entre les reduïdes dimensions de les façanes, l'entrada puntual de llum zenital als espais comuns i la considerable volumetria de l'interior creen un efecte sorpresa en què es percep la calidesa dels espais, tot pensant en les persones que hi habiten. Els dos únics materials usats —ceràmica vista pintada i fusta—, amb la seva qualitat i textura, doten l'interior d'unitat i confort visual i formen part de la nova entitat de la casa.
Les obertures permeten una ventilació creuada, vista sobre la vall, entrada de llum zenital i control solar, que proporcionen qualitat ambiental a l'interior i relació amb el paisatge de l'entorn.
Ubicació
Girona
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2018
Autors
Promotor
Mª Àngels Fàbrega i Soler
Construcció
Construccions CeMAP SRLº
Fotògraf
Pep Sau