Casa a Gaüses (o una casa per 70.000 euros)

Menció especial 2008

En un solar estret i allargat, on ja hi ha un habitatge, es proposa construir un petit estudi que pugui servir tant com a taller de pintura com per a habitatge ocasional els caps de setmana per als fills dels propietaris.

El punt de partida del projecte venia donat per l ?aspecte econòmic; havia de ser un projecte econòmicament viable amb un pressupost mínim (70.000 euros).

Aquest factor limitava les possibilitats tant estructurals com d ?acabats, així que es va partir d ?una premissa molt clara: calia treballar amb els industrials de la zona (a ser possible, del mateix poble), i amb unes solucions tècniques a les que estiguessin acostumats; solucions tradicionals adoptades a les construccions típiques de la zona.

Aquesta premissa ens conduïa a treballar amb murs de càrrega, forjats unidireccionals, finestres d ?alumini de dimensions raonables i acabats convencionals com l ?arrebossat pintat.

A partir d ?aquí, l ?estudi-habitatge, d ?uns 90m2, es divideix en dos sectors ben diferenciats: un espai obert i diàfan que dóna a l ?exterior a través d ?un porxo de canya, i un espai més íntim, amb dues habitacions i un petit bany. Tot el programa encaixat en un perímetre de murs de càrrega amb una llum lleugerament superior als 6 metres.

L ?espai diàfan conté la sala d ?estar, menjador i cuina. Aquests espais es projecten maximitzant la seva superfície sobre el total, de manera que el cor de la casa, l ?espai on es realitzen la majoria de les funcions diàries, sigui el més agradable possible. Les habitacions, en canvi, s ?entenen com a espais bàsics, amb l ?espai mínim per dormir i tenir una petita taula.

Donada la gran insolació que pateix la coberta durant els mesos d ?estiu, s ?aprofita la seva inclinació per generar un flux d ?aire dins d ?una càmera ventilada a la manera tradicional de coberta de l ?Eixample de Barcelona: per sobre del forjat s ?aixeca una segona coberta, en aquest cas d ?uralita, que genera una càmera d ?aire d ?uns 30 cm. Aquesta càmera s ?aprofita amb la inclinació de l ?edifici per permetre, a través d ?unes perforacions a la façana, l ?entrada d ?aire per la part més baixa de la coberta i la seva sortida per la part més alta. D ?aquesta manera, l ?aire de la càmera es calenta amb la insolació, puja i surt per les perforacions altes, absorbint aire més fresc per la part inferior.

Les dues façanes de l ?habitatge sota el porxo es pinten amb franges verticals blanques i verdes, de manera que l ?ombra de la canya produeixi un joc de textures que va canviant amb les diferents orientacions del sol durant el dia. Aquest no és únicament un recurs formal que a més ajuda a integrar l ?edifici en la vegetació que l ?envolta, sinó que és també una resposta al tipus d ?acabat de façana amb què estàvem, per pressupost, obligats a utilitzar.

Ubicació
Vilopriu
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2008
Autors
Construcció
Jordi Marcó Ormetal Pere Taberner Josep Ventalló Lluís Gifra
Fotògraf
Jordi Bernadó