Casa AA

Obra seleccionada 2019

Casa de segona residència situada al límit del centre de la vila d’una petita població del Baix Empordà.

L’objectiu és integrar-se en el conjunt de cases típiques del centre de la població (construccions de pedra i obra vista) i protegir-se tant de la carretera que li dona accés com de la tramuntana. Al mateix temps, es vol aprofitar les condicions meteorològiques del solar per gaudir del màxim confort possible i reduir en un 70% la seva despesa energètica i les emissions de CO₂ corresponents.

Un mur de pedra limita l’espai públic del privat i assoleix l’objectiu de protecció. Tocant al mur i dins de l’espai privat, la casa es configura amb dues franges d’obra vista manual amb usos molt concrets.

La primera trava el mur i conté les zones humides en tres volums separats per tres patis. La segona, orientada a sud, regula la captació solar, permet la flexibilitat de la seva distribució i es relaciona amb el jardí. Conté les zones principals i els dormitoris.

E. globals: 1,09 kg CO2/m²/any – D. energia: 26,67 kWh/m²/any

Ubicació
Cami de Dalt, 48. Ullà
Categoria
Arquitectura
Any
2019
Autors
Col·laboradors
Marga Bernado, arquitecta tècnica - Joana Tril, arquitecte - Eduard Simó, calculista
Fotògraf
Adrià Goula i Eugeni Pons