Casa al Carrer de la Rosa

Obra seleccionada 2018

L'habitatge, situat a la planta baixa del carrer de la Rosa, es reforma i s'amplia incorporant-hi la planta superior. En aquesta s'hi situen les habitacions i un estudi, mentre que la planta baixa s'allibera com a zona de dia, molt lligada a l'exterior, que a la vegada es remodela per deixar-lo a un sol nivell.
L'interior s'ha pretès resoldre de forma que es garanteixi una continuïtat espacial i de materials —la fusta pintada i els paviments de roure— entre les dues plantes. Hi contribueix la inserció d'una escala molt lleugera de graons de fusta i acer amb la barana del mateix material, que es recolza en una paret mitgera de pedra, que s'ha recuperat i que formava part de l'estructura medieval del burg de Sant Pere.
Ubicació
Girona
Categoria
Interiors
Any
2018
Autors
Promotor
Maite Jimeno Pahissa
Construcció
Construccions Viladesens SL
Fotògraf
Pep Sau