Casa Bastida

Menció especial 2015

Projecte de rehabilitació d’un habitatge unifamiliar construït en diverses fases des dels anys cinquanta a Sa Riera, Begur.

La proposta, a més de la reparació de múltiples patologies degudes a la precarietat d’algunes solucions constructives i a la seva exposició a l’ambient marí, pretén estrènyer la relació entre la casa i el seu entorn, un indret privilegiat.

Es reconsideren les distribucions interiors i la totalitat de les obertures, i es proposa la construcció d’un element lleuger i configurable com a filtre de naturalesa ambigua. L’obstrucció de la radiació solar i la captació de la brisa marina que proporciona el parament vegetal i de cordes de la nova bastida, juntament amb la ventilació creuada fruit de l’obertura d’un nou pati al límit sud, constitueixen un sistema passiu eficient que millora enormement el grau de confort de l’espai. 

La casa esdevé un ampli porxo, un recés cobert i ventilat obert al paisatge.

Ubicació
Carrer Catalònia, 2. Begur
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2015
Autors
Construcció
Capdeferro Constructor SA
Fotògraf
José Hevia