Casa Canyes

Obra seleccionada 2022

Situada en un terreny en cantonada al costat de la sèquia Vinyals, la Casa Canyes s’ha plantejat amb un sistema constructiu tradicional de murs de càrrega i forjats de biguetes i revoltons, reinterpretant i millorant aquest tipus de construcció i trobant l’equilibri entre eficiència energètica, sostenibilitat, ús de materials saludables de proximitat i estètica.

La casa es configura amb quatre volums, que abracen el pati aprofitant la llum del sol i es tanquen a nord, permetent només un punt de relació amb el paisatge des de la planta primera, des d’on es veuen els Pirineus. A l’interior, aquests volums intersequen en un buit on s’ubica l’escala, un element exempt que els articula i els connecta amb el volum superior, que reposa sobre els altres tres per configurar la volumetria.

S’han tingut en compte criteris bioclimàtics per al control energètic i el confort tèrmic, com l’ús de coberta inclinada ventilada o sistemes passius de protecció solar.

Ubicació
Carrer Canyes, 16, Bordils . Bordils
Categoria
Arquitectura
Any
2022
Autors
Fotògraf
Guillermo Pacheco