Casa de la brisa. Premi de l’Opinió

Obra seleccionada 2018

Està situada en un solar amb vista a la badia.
 
Una casa que és introvertida i extravertida. Pel costat d’accés es presenta com una torre de defensa, una fortalesa. Quan s’obre al mar, es converteix en un aparador amb espais oberts i lleugers, sense barreres entre interior i exterior.
 
La casa s’assenta sobre un sòcol de pedra, que és la continuïtat del mur que delimita la parcel·la i conté un gran garatge i un saló per a la piscina. Aquests tres espais estan connectats amb una finestra interior. La planta superior, zona de nit, és un binocular suspès. Una estructura de murs i jàsseres de formigó amb llums de 14 x 13 m i un voladís de 5 m. Aquesta estructura crea una llibertat espacial absoluta a la planta principal i la continuïtat des de l’exterior cap a l’interior.
 
La materialitat és crua: formigó, marbre, pedra de Tamariu i arrebossats. S’ha evitat pintar. L’artesania i la franquesa constructiva es transmeten en l’ús de materials naturals, en les seves perfectes unions i juntes.
Ubicació
Palafrugell
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2018
Autors
Promotor
Privat
Construcció
Construccions Desmo SA
Fotògraf
Joan Guillamat