Casa EM 26 a Cadaqués

Obra seleccionada 2016

Reforma d’una casa de principis del segle XX a segona línia de mar. La façana principal està protegida per un pla especial.
 
El projecte s’ha centrat en la recuperació i la reinterpretació dels elements i els espais originals de la casa i la recuperació del jardí, tot gairebé en estat de ruïna, i en subratlla allò més noble: tres voltes exemplars i els murs de pedra seca. 
 
La casa s’organitza com una col·lecció d’habitacions, cadascuna caracteritzada per la relació amb l’exterior i la qualitat de la llum.
 
A la planta baixa s’excava la roca del jardí per permetre l’entrada de llum a l’antic dipòsit d’aigua. Un pati central recuperat serveix de llanterna de llum. A la planta superior, la geometria ortogonal es distorsiona per articular-hi un únic espai connectat amb la terrassa cap al mar i el menjador del jardí. 
 
L’escala interior aporta un caràcter nou als espais, a través dels quals es desenvolupa com una cinta contínua que s’estén des de l’interior fins a l’escala de pedra exterior. 
Ubicació
Carrer Eduard Marquina, 26. Cadaqués
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2016
Autors
Promotor
Villasa SL
Construcció
Fernando Granados (obra), Joaquin Vilà (fusteria) Pedro López (instal·lacions)
Fotògraf
Michael Moran / OTTO