Casa entre mitgeres

Obra seleccionada 2012

Situada en una zona de cases entre mitgeres, la proposta ofereix una relectura de la tipologia existent i s’adapta a l’entorn que l’envolta. La proposta adopta la massivitat de les façanes plantejant dues plantes cegues, només amb l’obertura de la porta, que acullen el garatge en planta baixa i les habitacions en planta primera, mentre que la planta de remat, que acull les zones d’estada i cuina, apareix com l’única finestra de la casa, amb una obertura de mitgera a mitgera que esdevé el mirador/eixida de la casa.

L’heterogeneïtat del nostre carrer, habitual, per altra banda, en aquestes agrupacions, presenta diferents alçades, diferents composicions de façana, diferents colors de façana i diferents cossos sobresortints. Tota aquesta varietat, però, presenta tres elements comuns i icònics: el mur, la porta d’entrada i les finestres, que són els que donen unitat al conjunt i el doten de caràcter. El projecte, doncs, adopta l’essència de les cases veïnes amb la incorporació d’aquests tres elements: el mur de protecció, la porta d’entrada i la finestra amb vistes, tractats, però, de manera contemporània.

Ubicació
c. Fondo,58. Palafrugell
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2012
Autors
Promotor
Josep Serra i Núria Moret
Construcció
Construccions Jané – Casadevall, S.L.
Fotògraf
Jordi Hidalgo