Casa grada

Menció especial 2020

MENCIÓ ESPECIAL HABITATGE EX AEQUO

Al vessant d’un volcà entapissat de cases barates, se’ns presenta l’oportunitat de reformar un dels dos únics exponents d’aquesta curiosa tipologia: una caseta aïllada en un terreny horitzontal i rectangular. El projecte, a més de reformar i ampliar la casa, ha de resoldre la relació de la parcel·la original amb la de sobre, adquirida posteriorment per la mateixa propietat i on hi ha un garatge existent i un millor accés que a la inferior.
La proposta planteja la substitució dels diversos coberts i addicions construïts al llarg del temps per un únic element: una grada intermèdia entre les dues parcel·les. Aquesta grada, que al seu interior conté la superfície d’ampliació i un bedoll mimat, resol també la connexió de les dues cotes existents en el conjunt, tant virtualment, per la seva matisació volumètrica, com físicament, per convertir-se en l’escala.
Consumidora habitual de teatre costumista, la casa grada és només un bocí d’aquest amfiteatre social de cases barates, on els lleons ja no esgarrapen i hi ha molta roba estesa.

Ubicació
C. Geranis, 92. Olot
Categoria
Arquitectura
Any
2020
Autors
Promotor
Gemma Anglada i Jordi Marguí
Construcció
Promocions Grederes, SL
Col·laboradors
Jordi Cusidó Carrera, Josep Maria Codinach, Jordi Marguí
Fotògraf
Marc Torra