Casa i estudi per a un pintor al paratge de Can Ferran

Obra seleccionada 2008

El programa del projecte consta d’un habitatge unifamiliar amb una habitació independent de convidats i un taller de pintura. Aquest s’organitza bàsicament en dos volums perpendiculars que miren als carrers d’accés i organitzen un espai exterior on se situa la piscina.

Contigus a aquests dos volums principals, s’hi disposen dos volums més; un fa de coberta de l’aparcament i habitació de convidats, mentre que l’altre organitza l’estudi-biblioteca.

Aquests volums no es fan evidents des de l’exterior, ja que són més baixos en alçada i queden parcialment soterrats.

El projecte s’estructura en els dos volums principals ja comentats. El volum d’habitatge conté una sala menjador amb cuina oberta, una biblioteca-estudi i una habitació amb bany incorporat. L’accés es fa a través d’un gran vestíbul il·luminat amb llum natural a través d’un pati que també dóna llum a l’entrada de l’habitació i als magatzems de la cuina. Des d’aquest vestíbul es pot accedir o bé a l’habitació, o a l’estudi-biblioteca, a la cuina o a la sala-menjador. Tots els espais donen a l’exterior a través de porxos que foraden el volum prismàtic inicial. Aquest cos es revesteix tot amb pedra natural irregular, excepte els porxos on el revestiment serà de fusta tant en paraments verticals com en el sostre.

El cos del taller de pintura està disposat 80 cm més avall de la casa, per adaptar-se a la topografia de la parcel·la i per igualar les cobertes per dalt. Aquest cos és un volum net, obert cap al sud, també amb un porxo que protegeix de la radiació directa del sol. Dins d’aquest espai obert, dos petits cossos sobresurten; un és un petit estudi més tancat, mentre que l’altre és la zona d’aigües del taller. Aquest volum es revestirà amb un arrebossat de tons ocres-terrosos.

Ubicació
Foixà
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2008
Autors
Construcció
Construccions Fusté
Fotògraf
Lluís Casals