Casa mirador

Obra premiada 2000

Ubicació
C.C. GI-524 pk0.85. Olot
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2000
Autors
Promotor
Jordi Marguí