Casa Montfullà

Obra seleccionada 2016

Ens trobem en una parcel·la horitzontal testera i elevada sobre dos grans talussos, com una atalaia des d'on gaudir d’una vista immillorable cap a la plana agrícola que s’estén als seus peus fins a Salt i la ciutat de Girona.
 
Es tracta, doncs, d’un emplaçament excepcional, que reclama una intervenció que reconegui els atributs del lloc i els realci.
Situem un volum silenciós i hermètic que, emergint del lloc, adopta el perfil original del turó, com una fortalesa que domina visualment el paisatge.
 
Es tracta d'un volum que es tanca en si mateix i es protegeix de les construccions de l’entorn tot servint-se de la geometria trencada dels seus murs gruixuts, que abracen l’espai interior-exterior continu, el qual, a mode de pati, ens permet crear un món propi i centra la nostra mirada cap al més enllà.
 
La secció ens mostra la continuïtat dels seus espais des del pati exterior fins a l’estudi de la planta superior, que creua la sala i el pati interior que els separa i els uneix al mateix temps.
Ubicació
Carrer de la Vil·la Romana, 6. Bescanó
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2016
Autors
Fotògraf
Jordi Hidalgo Tané