Casa unifamiliar

Obra seleccionada 2007

La parcel·la està ubicada al límit sud del poble, llinda a est i oest amb parcel·les veïnes, al nord amb el carrer i al sud, amb camps de conreu.

Dins la parcel·la, la vivenda se situa a 7 m. del mur del carrer, generant un pati d'accés i deixant a la zona sud un gran jardí relacionat amb el paisatge.

Una de les prioritats era organitzar tot el programa en planta baixa. La seva geometria és rectangular i s'organitza en tres bandes longitudinals molt clares, els serveis a la part nord, la zona de pas longitudinal que comunica totes les estances i la zona d'estar i dormir a la part sud.

Aquesta geometria es trenca transversalment per un eix que és un dels seus elements principals. És una franja que travessa la vivenda i va des de l'accés del carrer fins la zona del jardí. Aquest eix està format per l'escala que puja des del carrer fins la casa, la zona de rebedor i la piscina, que entra dins la vivenda i crea un pati de llum i aigua.

Els tancaments de la vivenda a les façanes nord i sud estan formats per dues capes, la interior, un tancament de vidre que proporciona vistes tant del poble com del paisatge, i l'exterior, una xapa d'acer Corten perforada al nord, i una xapa d'alumini tallada al sud. Aquesta doble pell ens permet controlar l'entrada de llum i aire a l'interior.

Ubicació
L'Armentera
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2007
Autors
Promotor
Angela Juny
Construcció
Construccions J. Mas Martí
Fotògraf
Ivan Llach