Casa Voltes: una casa de Cadaqués

Obra seleccionada 2012

La casa es col·loca sobre un antic celler salvant una volta exemplar, l’únic element rescatat d’una runa, en un solar reculat i enclaustrat per veïns. La reculada dóna lloc a dues geometries amb l’entrada a la seva unió. La façana és de maçoneria amb finestres emmarcades amb recrescut de morter i dóna a la composició lliure un caràcter més fi. Tot està pintat d’un blanc homogeni i distintiu per tal de crear una renovada identitat per al casc antic. Dues sales-hall són el cor de la casa. El vestíbul d’entrada, generós espai d’arribada, mira cap a l’espai de doble altura del soterrani, il·luminat zenitalment. La sala principal és un espai de cinc costats on la tensió geomètrica es nota en la diagonal del cel ras i els plans inclinats de la llar de foc. Els materials interiors són escollits amb rigor: mosaic hidràulic, marbre blanc, parets de pedra o enguixades. És pretén participar de les idees del regionalisme crític explorat per Coderch, Correa-Milà i Harnden-Bombelli.

Ubicació
c. Ses Voltes, 5. Cadaqués
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2012
Autors
Promotor
Stephen Bates, Jane Chipchase i Caroline Marston
Construcció
Fernando Granados (obra) / Joaquim Vilà (fusteria) / Pedro López (instal·lacions)
Fotògraf
Lorenzo Kárász i Daniel Ansidei