Cases pati a Celrà

Obra premiada 2014

El projecte per a tretze cases pati en filera a Celrà pretén explorar noves possibilitats per a les tipologies que conformen l’anomenada ciutat-jardí. Es treballa amb la idea de promoure espais de trobada i intercanvi intensos entre la casa i el territori on se situa i entre la casa i el medi.

El fet que la normativa urbanística local no establís un límit per a la profunditat edificable ens permet pensar en uns habitatges de 30 metres de profunditat que incorporen el buit en el seu interior. Buit concebut com a centre de gravetat de la casa i focus espacial de totes les cambres que se situen al seu voltant. Buit com a interval, estança íntima i privada exterior, font d’aire i de llum del sol. El pati configura el microclima de la casa i és l’àmbit on es pot desplegar el microcosmos dels seus diversos habitants.

A escala urbana, promovem u espai d’ interrelació entre les cases i els vianants a través d’ un gran vestíbul verd obert a tothom. Una entrada única al garatge comunitari ens permet alliberar de vehícles tota l’àrea i afavorir una trobada amable entre l’edifici i el poble.

Ubicació
Carrer de la fàbrica, 66-90. Celrà
Categoria
Arquitectura
Any
2014
Autors
Construcció
Capdeferro Constructor SA
Col·laboradors
Josep Capdeferro (arquitecte tècnic), Joan Anglada (cap de projecte), Josep Casas (coordinador de projecte), Uxía Deus (avantprojecte i projecte bàsic), Blázquez-Guanter SLP (consultors d’estructures) i Enco Aplicacions d’Enginyeria i Control SL (consultors d’instal•lacions)
Fotògraf
José Hevia