CEIP Sant Roc

Obra premiada 2013

El nou centre escolar se situa a la localitat d’Olot, a Girona, al límit del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i l’eixample urbà consolidat.

El conjunt es resol amb una tipologia edificatòria apaïsada a base de buits i plens, amb patis de dimensions diferents que jerarquitzen el programa de necessitats i resolen la ventilació creuada de les estances tot afavorint la seva il·luminació natural.

L’escassa alçada del conjunt permet suavitzar-ne la implantació en l’entorn i afavorir la presència discreta d’allò nou en un paisatge on predominen les muntanyes i la seva vegetació.

El maó, del color de la terra volcànica de l’entorn, és la peça essencial que formalitza la proposta i actua com a base modular per a l’edificació. En alguns casos, mitjançant la seva disposició en forma de gelosia, garanteix la privacitat entre les parts i permet la seva transformació en filtre solar.

Ubicació
Carrer Còrdova, 8. Olot
Categoria
Equipaments
Any
2013
Autors
Promotor
GISA - Gestió d' Infraestructures S.A.U.
Construcció
Construcciones Rubau S.L.
Fotògraf
Filippo Poli