Celler de Mont-ras

Obra seleccionada 2017

La construcció d'un celler i la formació del vi estan lligades a una experiència amb la terra. El vi és olor, color, gust, cos i essència del raïm. Aquesta formació de sentits i percepcions ha d'anar acompanyada d'un lloc capaç d'emfasitzar aquest procés de transformació. Per això hem treballat quatre aspectes clau:

1.- El programa del celler respon a la necessitat de produir vi i organitzar una relació amb la masia existent. Per a la producció de vi es disposen quatre naus amb espais intermedis servidors, que contenen les instal·lacions. A la primera nau, començant per la banda dreta, s'emmagatzemen els estris del desenvolupament agrícola de les vinyes, al costat dels laboratoris, les àrees d'embotellament i la càmera frigorífica. La segona de les naus està destinada a les tines de maceració del most. La tercera nau emmagatzema durant llargs períodes les barriques i les ampolles en repòs. Per acabar, la quarta nau està destinada a l'àrea de tastos, gaudi i emmagatzematge de les ampolles de destapament.

Un accés en forma de túnel des de la part superior de la masia cap a la nau de tastos organitza el recorregut dels propietaris. L'accés a les altres tres naus es fa directament des de les vinyes.

2.- La humitat de la terra ajuda la conservació. Enterrem el celler per tal de mantenir la temperatura ideal i definir la plataforma de la masia. La terra és emmotllable i al seu voltant es pot espaiar, es construeix espai.

3.- La profunditat de l'espai és l'absorció de so, de buit i d'ombra. La llum organitza l'espai, que va de la claredat a la foscor i viceversa.

4.- Construïm fent servir la tècnica per organitzar l'espai i optimitzar esforços. L'edifici és una plataforma enterrada. La seva coberta-jardí descarrega el pes de la terra mitjançant voltes de formigó, el càlcul òptim de les quals dibuixa una secció d'arcs hiperbòlics. La plataforma es transforma en un captador i receptor d'aigua, que s'envia a un dipòsit per a la seva posterior reutilització. Els murs de contenció perimetrals amb les terres responen a la millor geometria per descarregar els esforços de compressió de la terra. Es resol mitjançant voltes de maó col·locades en vertical, que permeten l'entrada de llum zenital.

Ubicació
Barri Canyelles, 15. Mont-ras
Categoria
Arquitectura
Any
2017
Autors
Promotor
Jose Luis Díaz-Varela Somoza
Construcció
Manel Jaen (Daro La Bisbal SL)
Fotògraf
José Hevia