Centre Cultural Can Roig i Biblioteca Julià Cutiller

Obra seleccionada 2012

Un nou ús per a una antiga fàbrica de suro tot recuperant els espais existents de les naus de treball i afegint-hi espais de nova construcció per fer un nou accés al conjunt, crear el nucli de comunicacions del centre cultural i dotar la nau existent dels espais de suport necessaris per al nou ús de biblioteca.

La fàbrica existent està situada al llarg del carrer Gànix, el carrer pla que recorre la carena del turó on s’assenta la Llagostera històrica. A la nova biblioteca desplacem el centre d’activitat des del carrer Gànix cap a un pati central de nova creació, que esdevé l’espai d’arribada i d’acollida de la biblioteca. Aquest pati central, el pati de les figueres, il·lumina els diferents espais al seu entorn i permet un àmbit exterior de biblioteca, mig en porxada i mig descobert, d’ús exclusiu per a aquesta i que relaciona tot l’any interior i exterior.

L’enderroc d’uns edificis d’habitatges abandonats ha permès la creació d’un espai de plaça davant del nou equipament. L’ordenació de l’entorn, amb la creació del carrer Lleó I, de prioritat per a vianants, i la seva extensió en l’aparcament a la part posterior, relliguen la intervenció de la biblioteca amb l’edifici escolar annex.

Ubicació
c. Lleó I,2. Llagostera
Categoria
Equipaments
Any
2012
Autors
Promotor
Ajuntament de Llagostera
Construcció
TEYCO
Fotògraf
Eugeni Pons