Centre d’Assistència Primària

Obra seleccionada 2008

Es pretén portar al límit l’arquitectura prefabricada-industrialitzada i es planteja com un exercici d’estil sobre el tema. Tota l’estructura: tancaments de façana, tancaments interiors, fals sostre, etc., s’entén com un assemblatge de productes de catàleg que es basen en una modulació estricta per construir en sec. Això  podria permetre en un futur una sistematització en la construcció d’altres equipaments de la mateixa tipologia amb retalls de temps d’execució i de costos.

Es desenvolupa a planta baixa amb totes les zones d’accés públic, excepte algunes peces privades que es col·loquen a planta primera.

La planta baixa es planteja com un volum sòlid, pràcticament cec per raons de seguretat inherents als centres d’atenció primària. Per evitar fer obertures al carrer i a causa de les proporcions de l’edifici, hi apareixen uns patis que permeten organitzar les zones de consultes de manera que puguin ventilar-se i il·luminar-se de manera natural.

Aquests patis, a part de la funció d’habitabilitat que també fan, serveixen de filtre entre les consultes i les sales d’espera. A planta baixa el volum només s’obre a l’exterior per poder il·luminar i ventilar la tira de sales de consulta dels extrems. Aquestes obertures es protegeixen adequadament amb unes lamel·les d’alumini.

Els patis, que es disposen regularment i de manera transversal a la planta, organitzen un esquema de crugies estructurals totalment homogeni i repetitiu, només distorsionat per un passadís que acaba d’organitzar la planta en un esquema d’espina de peix i que està situat de manera que, en tallar les barres de consulta, segrega espais destinats a diferents funcionscom a zona d’entrada, sala d’educació sanitària i serveis.

El volum superior no és més que l’extensió en alçada d’una de les crugies de planta baixa i organitza en el seu interior un esquema de passadís central i estances que s’obren cap a l’exterior de la mateixa manera que ho fa a planta baixa: amb una finestra corredora protegida per lamel·les metàl·liques.

Tenint en compte l’entorn on se situa aquest equipament, en una zona industrial, la imatge de l’edifici és pretesament rotunda.

Ubicació
Salt
Categoria
Equipaments
Any
2008
Autors
Promotor
Gestió d’Infraestructures SA - GISA
Construcció
PRHOSA Construccions
Fotògraf
Pedro Pegenaute