Centre esportiu PGA Catalunya Resort a Caldes de Malavella

Obra seleccionada 2014

Edifici de planta baixa amb una sala de gimnàstica i zona de spa. El conjunt estableix una gradació entre el volum del cos principal, més alt i quadrat, amb els més baixos i lineals de la sala d'aigua i la pèrgola. Aquests defineixen un pla topogràfic més baix on hi ha també les piscines exteriors, orientades a sud i al forat divuit del camp de golf.

L’edifici, de color blanc, es construeix amb pedra calcària i llosa de formigó vista; contraposant una façana nord molt tancada amb les altres més vidriades i relaciones amb el jardí i les piscines.

L’interior és tracta en continuïtat amb els acabats de l’exterior i murs aplacats amb pedra calcària blanca, sostre amb llosa de formigó blanc i paviment de granet buixardat de color clar. En la zona del gimnàs i en alguna paret s’utilitza, per donar més confortabilitat, el parquet de fusta d’avet tipus Douglas amb làmina ampla. Tant pel tipus de materials emprats com pel sistema d’il·luminació indirecta és vol assolir un ambient interior unitari i relaxant. Posteriorment a l’acabament de l'edifici això s’ha vist alterat per la decoració del vestíbul d’entrada, tot modificant els materials existents.

Ubicació
Carretera Nacional II, Km.701. Caldes de Malavella
Categoria
Equipaments
Any
2014
Autors
Promotor
PGA Golf de Caldes SAU
Construcció
Contrucciones Pai SA
Fotògraf
Eugeni Pons