Conjunt d’edificis d’habitatges d’un sector del barri residencial Migdia

Obra finalista 2005

El projecte consisteix en l'agrupació de tres blocs lineals amb un total de 100 habitatges i desenvolupa el Pla especial de millora urbana del barri residencial Migdia.

El solar, de forma rectangular, està limitat pels carrers Riu Ser, Saragossa i Àngel Blanch i per una zona lliure pública. Els tres blocs, d'altures diferents, s'han disposat de manera que l'espai mancomunat que alliberen entre ells proporcioni una bona qualitat ambiental i urbana.

La disposició interior dels habitatges ha estat concebuda per treure el màxim rendiment de l'espai, reduint passos i accessos, però, sobretot, per aportar qualitat lumínica a les estances principals. A fi de contenir la màxima simplicitat de materials, formes i colors, l'exterior s'ha projectat en forma de diferents embolcalls d'obra vista clara, unificant les obertures i procurant dosificar els contrapunts volumètrics, que se situen en punts estratègics.

Ubicació
C/ riu ser - C/ Saragossa - C/ Àngel Blanch. Girona
Categoria
Habitatges plurifamiliars
Any
2005
Autors
Promotor
Montiel, S.A.