Dreyer in Bloom

Menció 2018

Captar la realitat amb mitjans lluminosos és la base dels orígens del cinema.
La càmera cinematogràfica creada pels germans Lumière permetia la projecció d’imatges en moviment.
En la nostra intervenció captem una nova realitat vegetal i floral a l’interior de l’antic cinema a través de la llum i, per tant, també de les ombres.
Aquesta realitat es projecta en una seqüència de plans. Així, l’espectador no percep la planta real, sinó la seva projecció. El món vegetal esdevé una il·lusió.
Aquests plans es munten de manera que formin un escenari fragmentat i canviant segons el punt de vista de l’observador. La successió d’aquests plans o fotografies fixes, a mesura que l’observador avança per la sala, dona lloc a una sensació de vegetació en moviment aparent.
L’escenari es realitza amb 3 elements: la vegetació —espècies d’interior o de zones amb poca llum—, la llum —focus per projectar l’ombra de les plantes sobre els plans fixos— i els plans —teles tensades de sostre a terra—.
Promotor
Girona Temps de Flors. Ajuntament de Girona
Fotògraf
Iker Pastor, Marc Agustí