Dues cases en una

Obra premiada 2019

El programa domèstic d’aquesta casa entre mitgeres es desenvolupa en una sola planta de 12 x 15 m, amb mitja planta situada per sobre de la cota del terreny.

Aquesta peça corona una sala semisoterrada de la mateixa mida i d’ús polivalent. S’obre pels extrems a l’exterior, enllaçant amb plans inclinats el carrer amb el jardí. Els portals envidrats proveeixen llum natural i permeten convertir-la en un gran porxo.

A sobre s’hi basteix la casa amb peces de formigó prefabricat, que a mode de grans jàsseres salven la llum del basament. Per optimitzar costos, els panells es presenten a l’interior sense revestiment. La junta es resol amb un sistema d’encintats de fusta de caràcter domèstic.

La planta pot llegir-se com un conjunt de quatre files d’habitacions iguals dislocades. El gran espai buit central n’és l’excepció. Aquesta sala interior està connectada a quatre peces més petites que la rodegen. Li aporten llum natural, acomoden activitats complementàries i articulen les estances restants.

Ubicació
C. Fonollerons, 40-42. Llagostera
Categoria
Arquitectura
Any
2019
Autors
Col·laboradors
Jordi Moret, Xevi Rodeja i Clàudia Calvet, arquitectes i Eva Casadevall, Dídac Franco, Ramon Heras, Paula Alejandro, Jordi Collell, Thommy Parra, Sara Palmada, estudiants d’arquitectura
Fotògraf
José Hevia