Edifici de 16 habitatges i local

Obra seleccionada 2012

L’edifici s’ha dissenyat i construït pensant en la qualitat de vida de la gent que hi viu, però sense perdre de vista ni la sostenibilitat mediambiental ni l’econòmica. El resultat aconseguit són uns habitatges còmodes per a viure-hi, funcionals i, a la vegada, moderns i amb una bona adaptació a l’entorn i una bona relació amb aquest.

Tots els habitatges són de tipologia passant, cosa que afavoreix la ventilació creuada i una bona entrada de llum natural al llarg de tot el dia. Tots gaudeixen també d’una bona sortida exterior de terrassa o pati. L’opció de col·locar fusteries de fusta laminada i persianes orientables i de fer una façana ventilada amb un gruix d’aïllament superior contribueixen a aconseguir un bon nivell de confort.

La façana del carrer Esperança s’ha pensat de manera que els balcons entrants facin d’espai de transició entre l’interior de l’habitatge i els veïns de l’edifici del davant i, gràcies a les persianes orientables, cadascú escull el grau de relació que vol tenir amb l’exterior.

Ubicació
c. Esperança, 2,4,6. Sant Joan les Fonts
Categoria
Habitatges plurifamiliars
Any
2012
Autors
Promotor
SIVAGRUP GENERACIONS S.L.
Construcció
Construccions Tubert S.L. / Construccions Sant Joan S.L. (estructura)
Fotògraf
Montserrat Eroles