Edifici de serveis administratius de la Generalitat de Catalunya a l’illa de l’antic Hospital Sta. Caterina de Girona

Obra premiada 2011

El nou edifici és un marc abstracte que posa en valor l’edifici de l’antic hospital i s’entén com una ampliació de l’existent, més que una edificació aïllada. Té una geometria simple construïda a partir de la trama urbana veïna.

L’edifici històric es rehabilita tot alliberant-lo dels cossos afegits que alteraven notablement la seva tipologia original, com ara el cos del s. XIX, que emmascarava l’absis de la capella, o el del s. XX, a la cantonada sud-est. Es restauren elements molt significatius com la façana de Pompeu Fabra, els esgrafiats noucentistes del pati de les magnòlies o els arrambadors ceràmics barrocs de la planta primera, antigues sales de l’Hospital.

Una plaça interior i un conjunt de passos coberts potencien el caràcter exclusiu per a vianants de tot el conjunt i la seva permeabilitat cap a la ciutat. També es potencien formalment les dues entrades principals a la plaça interior, així com els espais històrics singulars: la capella neoclàssica, que queda lliure de cossos afegits, i les restes de la muralla, avui enterrada, que marca un límit entre la Gran Via i els jardins de darrere l’hospital.

La planta semisoterrani prevista a les bases es converteix en una planta diàfana al nivell de la plaça interior, ja que se soterra 1,50 m sota rasant, fet que permet fer aparèixer la muralla del s. XVII.

El disseny general de l’edifici integra criteris d’estalvi energètic tot optant per aquells més senzills i eficaços en relació amb el seu manteniment: patis interiors, ventilació creuada natural, proteccions solars estàtiques i viseres.

S’han construït uns aparcaments sota les places Pompeu Fabra i Hospital i sota l’edifici nou i s’han redissenyat les seccions viàries i les pavimentacions d’aquestes places i del carrer Joan Maragall per tal de prioritzar l’espai per als vianants.

Ubicació
Pompeu Fabra, plaça de l’hospital i Joan Maragall. Girona
Categoria
Equipaments
Any
2011
Autors
Promotor
Generalitat de Catalunya
Construcció
Dragados SA
Fotògraf
Duccio Malagamba