Edifici de tallers universitaris i hivernacle Campus Montilivi. Universitat de Girona

Obra seleccionada 2007

L’edifici, plantejat de fet com a ampliació d’un edifici universitari més gran preexistent, se situa prop d’un petit bosc de pins, úniques restes del paisatge vegetal anterior a la construcció del campus universitari.

Per això, i aprofitant el desnivell del terreny, es va plantejar la façana cap a aquest bosc com una tàpia de formigó, quasi muda, que preservés el silenci i la tranquil·litat dels arbres.

Les aules i l’edifici en general s’obren en direcció contrària, cap a la resta d’edificis universitaris.

Tenint en compte que es tracta d’un edifici pseudoindustrial, dins d’un àmbit acadèmic, es formula una imatge de formigó i vidre.

Sobrietat i humilitat de recursos perquè siguin les propietats del vidre (brillantor, translucència, reflexió) les encarregades de definir la imatge del nou volum.

Únicament una de les aules destaca per damunt de les altres: es tracta del taller de producció vegetal. De fet, un hivernacle que se situa com a cap de l’edifici a l’extrem superior del solar i presideix la resta de la construcció.

La coberta, probablement la façana de més importància, s’organitza a través d’un ritme de lluernes que il·luminen les aules. De nit, les mateixes lluernes il·luminen, lleument, el bosc.

Ubicació
Girona
Categoria
Equipaments
Any
2007
Autors
Promotor
Universitat de Girona
Construcció
SEROM
Fotògraf
David Baena Toni Casamor