Edifici d’habitatges

Obra seleccionada 2007

La comprensió d’un grup de promotors per intentar millorar les condicions més habituals dels habitatges i de l’edifici ha fet possible la construcció dels 72 habitatges.

Dos blocs a diferent alçada, situats dins d’un cèntric solar de geometria regular amb façana a dos carrers i un ampli pati d’illa.

Es planteja un únic nucli de comunicació vertical central, per on s’accedeix a dos amplis patis, que distribueixen vuit habitatges per planta.

Els patis, distribuïdors generals i espais de relació, portes, finestres i elements de serralleria enriqueixen el sistema de relacions.

Les tribunes de façana principal són elements superposats al pla de façana, iniciat al Garatge Forner i amb una materialitat que hi conviu. Interiorment situats a una cota superior a la planta, són un espai de relació i, al mateix temps, de filtre amb la ciutat.

El reduït espai interior ha estat també una ocasió per pensar solucions de mobiliari fix i de sistemes alternatius de relació entre les estances.

Ubicació
Girona
Categoria
Habitatges plurifamiliars
Any
2007
Autors
Promotor
Corso 2000 SL
Construcció
Construccions del Pla
Fotògraf
Àlex Sibils