Edifici d’habitatges, despatxos i local comercial

Obra seleccionada 2001

Edifici en cantonada, format per planta baixa, entresol i tres plantes pis. La planta baixa i altell es destinarà a local comercial, mentre que les plantes pis es destinaran a vlvendes i despatxos.

El vestíbul, el nucli d'escala I l'ascensor estan adossats a la mltgera amb el veí del Passeig Bisbe Guillamet, aquí I a través d'un vestíbul es produeix l'accés ais pisos superiors (dos per planta). L'escala s'il·lumina zenitalment amb un lluernari, la llum es controla per mitjà d'un entramat de taulons de fusta pintada. L'accés a planta baixa i altell es produeix pel carrer Sant Ferriol. La façana que dona al Passeig manté l'alienació del mateix en planta baixa, mentre que les demés plantes fan un gest en voladiu per obrir-se cap a la perspectiva del Passeig. Les obertures son grans I estan protegides per unes corredores de llistons de fusta de bolondo vertlcals.

La façana que dona al carrer de Sant Ferriol (carrer estret que penetra al casc antic d'Olot) està formada per obertures estretes i verticals amb balcons. Uns dels balcons tenen una estructura horitzontal que suporta uns taulons de fusta de bolondo I volen enfora del pla de façana, mentre que d'altres enrasen amb la mateixa i son formats per barrots verticals metàl·lics.

Els porticons de les habitacions son correders de tauler marí I els de les cuines son corredors de llistons de fusta de bolondo verticals per poder ventilar.

Ubicació
Passeig Bisbe Guillamet - C/ Sant Ferriol. Olot
Categoria
Habitatges plurifamiliars
Any
2001
Autors
Promotor
Firalet Promocions, S.L.