Edifici plurifamiliar entre mitjeres

Obra seleccionada 2004

Hem projectat un edifici d'habitatges al nucli antic de la Jonquera. El solar, de forma irregular, respon al buit deixat per antigues edificacions en una illa passant; aquest buit se soluciona ara amb un únic edifici que dona per la façana anterior a la plaça de l'Ajuntament i per la posterior, a una petita plaça i un passatge.

El projecte ordena una planta baixa per a local comercial i accessos i tres plantes de dos petits estudis de lloguer per replà. L'accés es realitza pel passatge, amb la qual cosa les façanes principals es deixen lliures per al local.

Les façanes principals s'ordenen a partir del balcó tradicional, que es tracta com una peça metàl·lica íntegrament fabricada en taller (balcó, brancals, barana, caixa de persiana) i que es col·loca a l'obra en iniciar-se els murs de cada planta. Per la seva forma de pantalles planes, aquests balcons donen unitat al conjunt, actuen com a elements de reflexió de l'entorn i s'integren i dialoguen així amb els edificis mes antics del nucli urbà. Petits perfils d'alumini encastats modulen la façana amb plafons estucats.

Ubicació
C/ Major, 28. La Jonquera
Categoria
Habitatges plurifamiliars
Any
2004
Autors
Promotor
Promocions Albera Sur, S.L.