Edifici tallers i hivernacle. Campus de Montilivi. Universitat de Girona

Obra finalista 2003

El nou edifici de tallers i hivernacle es planteja des de la simplificació i flexibilitat d'ús així com des de la seva integració al lloc.

L'edifici es divideix en dues àrees. La primera, desenvolupada en un mateix nivell, re-

cull el programa dels tallers específics i polivalents juntament amb les cambres d'instal·lacions i serveis. La segona, desenvolupada en un nivell superior, recull el programa d'hivernacle.

L'organització dels tallers s'articula a partir del mateix mòdul estructural del politècnic,

que és de 4,5 m. Una variació de la secció en dos nivells de sostre, de 3 i 4,5 m, defineix l'espai de recerca o pràctiques il·luminat per façana i un lluernari longitudinal, amb els propis de tallers il·luminats per lluernaris transversals.

L'edifici es planteja amb una coberta-paisatge que és visible des dels nivells superiors

del campus.

El nou edifici s'obre a l'immoble veí la qual cosa crea un carrer cobert que serveix de

relació i accés. Les seccions dels tallers s'adapten finalment a l'alçada de la façana existent per, d'aquesta manera, dotar d'unitat el nou espai.

La simplicitat i repetició dels elements que defineixen l'edifici faciliten la definició de les

solucions constructives i, en conseqüència, del seu manteniment.

L'estalvi energètic s'aconsegueix, principalment, amb el tractament d'aïllant continu en

tot el perímetre de façana, aïllant dins del formigó de murs i aïllant translúcid en tota la

façana del carrer d'accés amb un sistema de vidre tipus sandvitx amb aïllant translúcid

a l'interior.

Ubicació
Campus Montilivi. Girona
Categoria
Equipaments
Any
2003
Autors
Promotor
Generalitat de Catalunya