Entrada Casa Martínez Davalillos Temps de Flors 2007

Obra seleccionada 2007

La intervenció floral realitzada pretén realçar l’arquitectura de l’espai. La configuració arquitectònica pètria de columnes, arcs i voltes contrasta amb línies de tensió catenàries emmirallades al sostre, de les quals neixen cortines translúcides que dibuixen paràboles florals en ressonància amb el sostre. Finalment, la disposició d’un paviment reflectant capgira el
conjunt i en suggereix una imatge diferent.

Els materials que es van utilitzar van ser cadenes, tubs transparents de plàstic, aigua tintada, clavells grocs i planxes reflectants.

El procés de realització consistia, primerament, a penjar les cadenes entre els capitells i, des d’aquests fins a les parets del perímetre, formar arcs invertits en concordança amb el sostre.

D’aquestes cadenes en penjaven uns tubs transparents de plàstic, amb aigua tintada que alimentava flors invertides a la part inferior.

Els tubs es van segellar pel forat superior i es van deixar oberts per la part inferior, de forma que, omplerts amb aigua tintada, se sostingués per la presència de pressió atmosfèrica al forat de baix del tub i l’absència al forat de dalt.

Tot el muntatge aeri quedava reflectit parcialment a terra en franges de planxa reflectant col·locades sobre el paviment.

Ubicació
Girona
Categoria
Espais efímers
Any
2007
Autors
Fotògraf
Pere Matas Carles Bohigas