Equipament esportiu i ordenació de l’entorn

Obra seleccionada 2004

L’ordenació general

L’encàrrec consisteix bàsicament en la creació d’una zona enjardinada i una pista poliesportiva. La decisió més important, que ha precissat d’una modificació puntual de les Normes Subsidiàries, ha consistit en situar la zona enjardinada a tocar del nucli del poble, adaptant-se a una orografia desigual, mentre que a l’altra banda s’ha situat la pista poliesportiva que encaixa perfectament en les directrius quadrangulars dels carrers de l’eixample del poble.

La pista s’excava en el terreny inclinat generant dos talusos triangulars a banda i banda, un dels quals es transforma en grada. A la banda més enclotada en el terreny s’hi col.loquen els vestidors amb una peça allargada, deprimida respecte del carrer per minimitzar-ne la presència. Entre el sector enjardinat i la pista, una zona de petanques arbrada fa de transició alhora que genera un pas que travessa el solar de sud a nord tot salvant els més de 2,00 m de desnivell mentre va donant entrada a les grades. La part baixa del jardí, en contacte amb el carrer Escoles, es resol amb una esplanada de terra i sauló, neta d’obstacles, amb l’única presència d’uns quants arbres frondosos sobre la font i l’àrea de jocs. Aquesta zona de lleure s’apodera del primer dels espais destinats a petanques, en dobla les dimensions i es converteix en sorral pel jocs dels més petits.

El projecte preveu un ús eminentment esportiu a la zona de la pista poliesportiva i de lleure a la zona enjardinada. Així mateix dóna cabuda a festes multitudinàries a la pista a més d’admetre una utilització firal amb parades a la zona de petanques i atraccions a l’esplanada.

Els desnivells que presenta la zona enjardinada es resolen amb marges i murets de contenció construïts amb pedra i formigó. Amb aquests materials, col.locats amb l’ajut d’encofrat, es busca una textura i un color que recordin la de les parets escrostonades de l’esglèsia, situada al fons de l’actuació. S’utilitza la mateixa solució en els murets que formen les grades, prou fondes com per permetre que hi creixi l’herba, buscant suavitzar-ne la presència i aconseguir un menor impacte visual.

Ubicació
Carrers Escoles / Circunvalació. Aiguaviva
Categoria
Espais exteriors
Any
2004
Autors
Promotor
Ajuntament d'Aiguaviva