Escola Feixa

Obra seleccionada 2013

Construcció d'un institut escola de nova planta per a 690 alumnes de 3 a 16 anys a Lloret de Mar.

Un sistema de concurs públic que engloba projecte i obra en un sol encàrrec ens proposa el repte d'investigar processos de construcció industrialitzats per tal de rebaixar els costos i escurçar al màxim els terminis d'execució.

La diversitat de necessitats, tant espacials com de programa, de cadascuna de les diferents franges d'edat dels usuaris, juntament amb el fort desnivell del solar i els exigents condicionants de costos i terminis de construcció, han estat els factors determinants en el plantejament de la solució proposada.

El projecte utilitza l'aterrassament com a estratègia de fragmentació del programa i del solar, resolt a partir de la utilització d'un sol element estructural industrialitzat de formigó armat. Cadascun dels edificis configura el seu propi espai exterior, la seva manera pròpia de relacionar-se amb el lloc i el clima, el seu particular retall de sol i de cel, i ofereix al professorat i als nens i les nenes àmbits diferenciats d'aprenentatge i repòs al llarg de les diferents etapes d'estudis.

Un edifici amb els avantatges de la construcció industrialitzada per a configurar espais capaços d'acollir i acompanyar la diversitat canviant de l'alumnat amb el desig de continuar buscant sistemes amables de relacionar l'home amb l'entorn.

Ubicació
Carrer Santiago de Cuba, s/n. Lloret de Mar
Categoria
Equipaments
Any
2013
Autors
Promotor
GISA. Gestió d’Infraestructures S.A.U.
Construcció
Capdeferro constructor S.A.
Fotògraf
José Hevia