Escola Pericot a Girona

Obra seleccionada 2014

Les condicions topogràfiques del solar on està situada la Nova Escola Pericot van ser absolutament determinants per a establir tant la seva volumetria arquitectònica com la seva implantació. El solar és una peça de 85,97 x 86,56 m situada entre dos carrers desnivellats 5,50 m. El límit amb el carrer Ullastret és un gran mur de contenció de formigó armat, construït fa uns trenta anys, que deixa la nova escola uns 7 m sota el seu nivell. Per tal de resoldre el desencaix del lloc, la nova escola es desenvolupa en una barra única que es va adaptant, nivell a nivell, a les diferents rasants perimetrals. La planta d’accés és en realitat la planta primera, cota +83,52 m a la cantonada sud del carrer Andreu Tuyet, on se situen la cuina, el menjador, els espais d’administració i la pista. En el mateix nivell se situarà el gimnàs, annex al porxo de jocs. La planta baixa acull sis aules de parvulari i els seus espais complementaris. A les plantes altes hi ha el total d’aules requerides. Totes queden orientades a sud.

Ubicació
Illa de Carrers Emili Grahit, Plaça George Orwell, Carrer Ullestret i Andreu Tuyet Santa Maria. Girona
Categoria
Equipaments
Any
2014
Autors
Promotor
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
Construcció
Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania SA
Fotògraf
Ramon Ausió Mateu