Espai d’Art i Arquitectura

Obra finalista 2001

El projecte es desenvolupa en un local en planta baixa en contacte directe amb el carrer i els vianants. Es projecta un espai intermlg que és del carrer: el cancell, i alhora s’estén un paviment de pedra de Girona fins ben entrat l’interior del local. El tancament exterior és una porta de lamel·les de fusta negres que fan de filtre I tamisen la visió des del carrer a l’interior i des de l’interior al carrer, amb la possibilitat d’obrir diverses parts de les portes.

El tancament de vidre parteix la zona on hi ha la pedra de Girona, que es troba a un nivell diferent que la resta del local, i planteja l’ambigüitat entre on s’acaba i on comença aquest.

La geometria en planta del local, molt estret i llarg, ens porta a la resolució de dues qüestions: Al fons del local se situa el lavabo, entès com un moble o element flotant, ingràvld sobre el paviment de formigó pintat amb una textura d’aigües vermelles. Les dues parets paral·leles i de gran llargària es resolen de manera diametralment oposada. Es vol establir un diàleg entre elles a nivell visual, funcional I constructiu. La paret on se centren totes les instal·lacions d’electricitat, telefonia i aigua es realitza amb “pladur” i s’eviten els problemes d’humitats amb una cambra d’altre aïllada. L’altra paret es cobreix amb un relleu fet amb morter que, juntament amb la textura del terra i els detalls de serrallerla, acosten el projecte al seu context dins la ciutat històrica. Amb aquesta actuació es pretén que el projecte reforci el seu caràcter tectònic i sensitiu on la construcció i la percepció espaial es dilueixen.

Ubicació
C/ Auriga, 3. Girona
Categoria
Interiors
Any
2001
Autors
Promotor
David Marés Ylla