Espai temporal al parc de la devesa amb finalitat lúdica

Obra seleccionada 2004

El projecte es desenvolupa en una de les places interiors de la devesa de Girona que de Juny a Setembre es ocupada per tres carpes/terrassa d’estiu. Seguint les bases del concurs convocat per l’Ajuntament de Girona també es projecta la il.luminació de l’accés principal, encara que finalment l’intervenció es limita a l’àmbit d’una de les tres carpes. Val a dir que a petició dels promotors s’havía d’incorporar i reciclar tot el material de la carpa projectada en l’anterior quatrieni : paviment, tarimes i tanca de fusta, mobiliari (moduls barana bar, taules, cadires, taburets), focus, altaveus i sobretot les lones amb la “singular” geometría de les populars carpes.

Amb una mínima inversió es demanava un canvi important. Conseqüentment es proposa RECONTEXTUALITZAR la carpa en el lloc on s’instal.larà tres mesos: EL PARC DE LA DEVESA.

L’esmentada RECONTEXTUALITZACIÓ es fonamenta en els següents conceptes:

? Evidenciar i potenciar les propietats de l’espai devesa com a suport de les diferents intervencions que amb el temps es puguin disposar.

? Plantejar l’escala del lloc en relació a Girona i proposar en continuïtat un diàleg temporal (maig/setembre) entre l’espai lúdic/nocturn i la ciutat.

? Vincular el lloc permanent i la seva estructura principal (arbres plataners) amb l’activitat temporal (actes lúdics d’animació i culturals).

? Entendre que en aquest cas el “concepte” de carpa que socialment els darrers 20 anys ha format part dels nostres paissatges quotidians i que una cultura ha assumit com a “sistema de significats”, convé alterar-l’ho allunyant-nos de l’objecte carpa construit per apropar-nos a la CARPA/DEVESA pròpia del lloc.

Com a principal decisió de projecte el “sostre aparent” (característic en el programa carpa), canvia d’escala: passem dels 3-4 m. habituals del sostre/lona als 30-40 m. propis del sostre/devesa.

Al tractar-se d’un espai nocturn aquest canvi d’escala s’aconsegueix amb un adequat tractament de la llum artificial. Consequentment es proposa que l’IL·LUMINACIÓ GENERAL ens parli d’energies i d’intensitats, il·luminant l’estructura morfológica dels 5 plataners des del darrera, amb els focus emisor des de la base dels troncs… Formalitzant-se una AUREA DE LLUM que vincula l’activitat de les persones amb l’energia de l’ARBRE COM A PRINCIPAL ELEMENT VIU DE LA DEVESA………..

Ubicació
Parc de la Devesa. Girona
Categoria
Espais efímers
Any
2004
Autors
Promotor
Lum Minut, S.L.