Estudi 1700

Obra premiada 2019

L’objectiu del projecte és la transformació d’un antic paller en un estudi professional. La intervenció realitzada pretén ressaltar els elements i materials originals de l’edificació existent i diferenciar clarament els nous volums afegits. Aquests es materialitzen mitjançant unes divisions lleugeres de fusta d’avet, que, amb la seva lleugeresa, volen contrastar amb la resta d’elements existents.

L’edifici es divideix en dues plantes. A la planta baixa es desenvolupen els espais públics, recepció, sala de reunions i serveis. La distribució es resol mitjançant quatre peces disposades a les cantonades i alliberant un espai central, en forma de creu, per a les circulacions i espais d’ús polivalent.

La planta primera s’utilitza com a espai de treball. Un espai diàfan, sense divisions, on el protagonista és una gran taula, en què tot l’equip treballa en paral·lel. Tota la intervenció —mobiliari, taules i estanteries— es resol utilitzant el mateix material i sistema.

Ubicació
Plaça de la Font, 4. Palau-sator
Categoria
Interiors
Any
2019
Autors
Promotor
Jordi Riembau, Miquel Rusca
Fotògraf
Guillermo Pacheco