Exposició Vayreda dibuixos

Obra seleccionada 2000

Aquesta exposició s’ha projectat a partir de l’obra de l’artista Joaquim Vayreda, de manera efímera i adaptant-se al millor possible a la sala on està ubicada.

Un passadís és l’únic accés a la sala d’exposicions. Partint de la dificultat d’aquest, el projecte s’ha solucionat amb dos plafons de ferro amb reixa metàl·lica, els quals, a part d’indicar el camí vers l’obra de l’artista, recorden la llum del sol enmig dels arbres (paisatgisme olotí) i la quantitat d’esbossos trencats per arribar a l’obra final.

En l’espai d’abans d’entrar a la sala de l’exposició de dibuixos, s’hi han projectat dues imatges en forma de diapositiva: l’una mostra el croquis i l’altra, la figura del mateix croquis en l’obra final: el quadre.

Al fons, s’hi pot veure un plafó explicatiu de la vida I l’obra de l’artista, el qual condueix a l’exposició.

Aquí, l’espai s’obre i quatre plafons blancs disposats en un cèntric gran quadrat distribueixen el recorregut de l’exposició i ensenyen els dibuixos.

Així doncs, s’ha projectat el camí vers l’obra final, seguint un espai amb jocs de llum i ombra, amb imatges del temps historia de l’artista, de la ciutat d’Olot i el seu entorn natural i amb detalls d’alguns croquis del mateix artista per acabar amb la puresa de l’obra.

Ubicació
Sala La Carbonera. Olot
Categoria
Espais efímers
Any
2000
Autors
Promotor
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Girona, Delegació Garrotxa-Ripollès