Habitatge unifamiliar

Obra seleccionada 1997

Ubicació
Passeig del Tab, parcel·la 22. Puigcerdà
Tipologia
Habitatges unifamiliars
Any
1997
Autors
Promotor
Santiago Peña Bazaga