Habitatge unifamiliar

Obra finalista 2005

La idea de base ha estat alterar al mínim possible la topografia original del terreny. Amb aquesta finalitat, s'han encastat als talussos existents dues caixes de formigó, amb una sola cara oberta a l'exterior, que formen les dues primeres plantes de la casa. La coberta d'aquestes dues plantes està enjardinada i permet conservar, doncs, el camp original. La tercera planta, l'única que no està encastada al sòl, s'ha construït íntegrament amb fusta per tal d'integrar-la amb el bosc.

L'habitatge ha estat concebut per gaudir de l'exterior. L'interior és un simple refugi per a la nit i el mal temps, i totes les estances (dormitoris, cuina, menjador, sala d'estar, banys) permeten accedir directament al defora.

La gran pèrgola que recorre tota la llargada de la casa fa de filtre entre l'interior i l'exterior, matisant l'entrada de sol a l'estiu i permetent-la a l'hivern.

El paviment de fusta utilitzat delimita la zona d'estar exterior i uneix la casa amb la piscina.

El volum de fusta de la tercera planta, per la seva banda, fa de porxo de la zona de cuina i menjador.

Els dormitoris es divideixen en quatre sectors diferenciats: el dels pares, que gaudeix d'una certa independència respecte a la resta de la casa, els dormitoris dels nens, situats a la part central de l'habitatge, un dormitori de convidats que queda separat de la zona dels nens per la sala, i un altre dormitori independent a la primera planta.

Els materials s'han deixat en el seu estat natural: parets, paviment i sostre de formigó, murs de gabions de malla metàl·lica omplerts amb pedra de la regió, fusteria d'alumini de color natural, corredisses exteriors de xapa d'acer galvanitzat i fusta de pi cuperitzada. Tots els envans són de cartró guix pintat.

Al jardí s'ha procurat mantenir l'aspecte original del terreny i dels boscos d'alzines i pins de l'entorn.

La piscina, situada a la part alta del talús, s'ha concebut com una bassa allargada de color verd que s'endinsa al bosc; té tres murs laterals vistos, folrats, a l'igual del coronament, amb pedra porosa de Banyoles. A la zona de la piscina s'hi ha conservat una ruïna amb alzines a l'interior que li proporcionen ombra.

Ubicació
Camí de Vilajoan, s/n. Garrigàs
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2005
Autors
Promotor
M. Carmen Gallarda