Habitatge unifamiliar

Obra seleccionada 2005

La parcel·la està emplaçada al límit del nucli urbà de Tamariu, al Baix Empordà.

El terreny té una dimensió longitudinal important en la direcció nord-sud i un pendent transversal de 8 metres entre els dos carrers.

El programa contempla la construcció d'una petita casa de cap de setmana. La primera decisió de projecte ha estat la configuració longitudinal en l'eix nord-sud, que es tradueix en una casa llarga i estreta, resolta en una sola planta on totes les dependències miren a mar i a llevant, mentre que la disposició de la sala i el traster permet recollir l'orientació al sud. La segona decisió fonamental ha consistit a crear una gran plataforma de fusta que, a banda de resoldre l'aparcament descobert a la zona inferior, amplia la dimensió del jardí superior i corregeix les visuals en amagar les cases veïnes i oferir un horitzó de mar i pins.

El tractament dels materials es planteja des d'una dualitat. El volum sala d'estar-menjador-cuina, de concepció unitària, es caracteritza per un tractament vidrat i molt lleuger, basat en pòrtics metàl·lics que recullen uns porticons de fusta destinats a regular la llum i el sol; els pòrtics es projecten fora de l'edifici, ampliant-ne la dimensió i disgregant-ne el volum. El cos dels dormitoris, en canvi, té un tractament més hermètic, amb façanes de fàbrica arrebossades.

A l'interior es proposen materials amb textures diverses, principalment parets arrebossades de ciment i obra vista pintada blanca i paviments de lloses de quarsita sense polir, de grans dimensions.

Ubicació
C/ galera, 9-11. Palafrugell
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2005
Autors
Promotor
Montserrat Ortega