Habitatge unifamiliar a Mas Nou

Obra seleccionada 2004

El recinte en el qual s'havia de situar la casa es trobava dividit en dos àmbits topogràficament diferenciats. D'aquests dos espais exteriors un, mes pla, formava la prolongació de la cota del carrer que servia d'accés superior a la parcel·la i permetia veure el mar per sobre dels arbres; l'altre, inferior a aquest, representava la continuació del vessant est de la muntanya de Mas Nou i, desenvolupant-se en desnivell!, contenia la major concentració de vegetació de la parcel·la.

Era interessant prolongar l'experiència de la pujada, construir la casa en el punt mes alt, trepitjar-lo a cota i gaudir-lo, per tal de formular, a la fi, una relació complexa entre dos plans senzills: el del paisatge i el de la nova cota conquerida.

La casa cobreix el terreny natural com una catifa i busca elevar les vistes per sobre de la natura, cap al front de la badia de Palamós, entorn d'un porxo que en ésser travessat permet accedir a l'interior de la casa tot gaudint del paisatge que en aquest punt comença o finalitza el seu recorregut Entorn del porxo es desenvolupa, també, el programa i l'accés de la casa. Cada peça havia de donar una resposta diferent amb un protagonisme també diferent, des d'allò mes simbòlic, a lo més silenciós o privat. Així, es persegueix tant atendre la relació entre peces que generen una successió d'episodis en el recorregut com aconseguir una proposta espacial unitària i singular.

A l'interior, la fusta i el marbre son els materials de construcció fonamentals, estableixen l'ordre i determinen les funcions. Els murs de formigó oculten la intervenció i camuflen l'edifici tot protegint-lo del carrer. Els murs i paviments de tancament al carrer d'accés, construïts amb pedra natural a base de paredat antic, molt característic en aquesta urbanització, pretenen establir un continu amb els espais d'accés, la vorera i la resta de tancaments de les parcel·les veïnes. La casa, inexpugnable així des de l'exterior, tan sols apareix com un mur que cal travessar.

Ubicació
Avd. del Mas Nou, Parcel·la 510. Castell-Platja d'Aro
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2004
Autors
Promotor
Jordi Sentoian Quinquer