Habitatge unifamiliar a Palau S’acosta

Obra seleccionada 2001

Un programa poc convencional. Un excel·lent client.

L'estudi d'una topografia molt coneguda, el coneixement del lloc, el pendent del carrer, les visuals, l'orientació, els llindars naturals de bosc I zones buides, determinen els girs en planta, l'ocupació, els nivells I el volum resultant.

Relligats per un mur de contenció a planta baixa i terrasses interiors-exteriors, volades sobre terreny inalterat, l'habitatge es construeix en tres volums que acullen tres sectors funcionals.

Ubicació
C/ Torre Malla, 11. Girona
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2001
Autors
Promotor
Ramón Castey Domínguez