Habitatge unifamiliar a Palau-sator

Menció especial 2019

La parcel·la, inicialment ocupada per una antiga casa entre mitgeres en estat de ruïna, està ubicada al casc antic medieval de la petita localitat empordanesa. S’ha decidit mantenir els murs de pedra originals i inserir el nou volum endarrerint-lo respecte d’aquests. La casa se separa també de la mitgera veïna a la planta baixa per cedir al poble un nou passatge, que connecta el carrer Major amb la muralla medieval. S’ha aprofitat aquest gest per ubicar-hi l’entrada a la casa. D’aquesta
manera, el passatge és també un vestíbul d’accés cobert.

La zona de nit de la planta baixa es connecta amb les zones comunes de la planta primera a través d’una escala central de cargol, el pilar de la qual es prolonga fins la coberta per aguantar-la.

S’ha apostat per ajustar l’altura lliure de la planta baixa i accentuar l’altura de la planta primera, per generar així un gran volum interior amb tres grans finestres que miren al Montgrí, a la muralla medieval i al cel.

Ubicació
C. Major, 21. Palau-sator
Categoria
Rehabilitació
Any
2019
Autors
Promotor
Esther Ribas Fitó
Col·laboradors
Toni Casas, càlcul estructures i Xavier Delgado, aparellador
Fotògraf
José Hevia