Habitatge unifamiliar aïllat a Selva de Mar

Obra finalista 2010

Dins de la nova urbanització Les Clotes. La parcel·la de geometria trapezoïdal amb topografia amb pendent i desnivell lateral. S’orienta a nord–est, a on es situen les millors vistes. Façana exposada al forts vents de sector.

El projecte ocupa i fracciona el solar. Un mur de contenció delimita les dues plataformes de treball. La disposició en planta, permet l’orientació de l’habitatge a les millors vistes i a partir de la seva formalització, construir un pati que permeti treballar la relació interior-exterior amb la millor orientació i protecció dels vents.

Distribució convencional, amb dependències principals a la planta noble vinculades a la vista, sortides pati, piscina i dormitoris a planta baixa.

Ubicació
Urb. Les Clotes, P.30. La Selva de Mar
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2010
Autors
Promotor
Manel Luque Parra
Construcció
Miquel Costa SA
Fotògraf
Jordi Cané