Habitatge unifamiliar aïllat a Torres de Palau II

Obra seleccionada 2000

Ubicació
C/ Sarriera, 9. Girona
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2000
Autors
Promotor
Srs. Pascual