Habitatge unifamiliar aïllat a Vilablareix

Obra seleccionada 2014

L'habitatge s' ubica en un sector residencial nou, sense més referències formals que el polígon industrial i la vista llunyana.

L' objectiu va ser fer una casa de cost reduït, a menys de 800€/m2.

Treballar amb sistemes industrialitzats va ajudar a reduir costos, no així l’ús del prefabricat.

L'estructura d'acer sobre caixó de formigó al soterrani, l'entrebigat amb taulons i el reblert de la façana de maó de 10cm delimiten l'espai interior habitable, flexible en els seus usos.

La vinculació amb l’exterior es realitza amb l’espai d’estar volat sobre el jardí, la terrassa i un pati, finalment obert a la vista, a la planta superior.

 

 

 

 

 

 

<p 150%;"="">Programa convencional, amb diferents sales polivalents que relacionen els espais tancats propis de qualsevol habitatge.

Ubicació
Carrer Pere Màrtir, Parcel·la 22.14E2.1. Vilablareix
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2014
Autors
Promotor
Marta Hernández Ferrandiz i Xavier Ausellé Crosas
Construcció
Construccions i Rehabilitacions Madeo
Fotògraf
Àlex Sibils Ensesa i Enric Ortega Plaza