Habitatge unifamiliar aïllat Berta

Menció especial 2010

El programa és un habitatge unifamiliar aïllat de segona residència per a una parella amb una filla. La parcel·la, situada al Prepirineu, està envoltada pels jardins de les finques veïnes.

L’evolució de diferents propostes ha forçat la forma final per tal que l’edifici ocupi les parts del solar que més ens interessen, evitant l’aparició d’espais exteriors residuals. Situem l’edifici a la part alta del solar alliberant la zona més gran del jardí al seu davant, en l’orientació sud. Després de l’anàlisi de les vistes i de l’orientació, se situen la sala d’estar i el porxo a l’extrem nord-est del solar. La forma d’aquestes dues peces genera transparència a l’edifici i interrelació visual entre dues zones de jardí, i alhora s’apodera de les visuals del jardí de la finca veïna. La projecció en planta de l’edifici no esgota l’ocupació permesa. Uns ràfecs de formigó vist recorren tot el perímetre i varien la profunditat fins a convertir-se en porxo. El porxo principal és lineal i poc profund davant del cos de dormitoris i es va ampliant fins a desenganxar-se de la façana del menjador.

A tot l’interior l’espai flueix d’una estança a l’altra en tota la seva alçària, ja que les portes arriben fins al sostre.

L’estructura de formigó utilitzada (suportada per pilars de formigó i d’acer) ajuda a definir la volumetria resultant. Uns pilars apantallats tanquen lateralment els ràfecs-porxo de formigó vist.

S’ha optat per un sistema de façana ventilada de plaques lleugeres d’aglomerat de resines de color blanc. Les portes de les sales d’instal·lacions, garatge i portal d’accés són de plaques de tauler marí de fusta d’ocumé tintat fosc. La fusteria de les vidrieres és de pi de Flandes pintada de color gris clar; el paviment és de parquet industrial encolat. La coberta és invertida acabada amb palet de riera.

Resumint, l’edifici queda definit tant pels espais construïts com pels espais exteriors que es generen un cop s’implanta l’edifici en el solar, i de la seva relació en sorgeix un diàleg entre espai interior i exterior. Es tracta que el jardí penetri a l’edifici alhora que l’espai interior s’amplia cap al porxo i cap al jardí.

Ubicació
Carrer de les Alzines, 35-2. Maçanet de Cabrenys
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2010
Autors
Promotor
Anna M. Puigm, Ricard Sayeras
Construcció
Mestres d'Obres Associats Arnera SL Fusteria Ferrusola Germans Pumarola SL Servioliva CBB Parquets Colom Guillem Pintors Cuines Samaniego
Fotògraf
Joan Cané Rúbies