Habitatge unifamiliar entre mitgeres

Obra seleccionada 2001

El solar es troba en la zona oriental del barrí de Poble Nou de Figueres, on es produeix un desnivell de deu metres entre el carrer Dr. Rovira I el carrer Joan Subias. Les parcel·les es disposen de manera allargassada orientades est-oest donant a façana a ambdós vials i situant l'edificació alineada al carrer Dr. Rovira.

L'objecte de l'encàrrec és desenvolupar una vivenda unifamlliar que pugui mantenir la relació espaial amb el jardí de la vivenda veïna, propietat de la mateixa família, i els nivells de forjats.

El programa es desenvolupa en tres plantes i un seml-soterrani estructurat de la següent manera: la planta semi-soterranl s'utilitza com a sala polivalent, gimnàs i instal·lacions. La planta baixa és on es produeix el nivell d'accés amb un garatge-vestíbul, la resta de planta s'adequa per poder allotjar a una persona gran assistida. La planta primera es destina a dormitoris i la planta sota-coberta es destina a zona de dia amb cuina I sala d'estar-menjador.

L'edificació es planteja esgraonada, en sentit descendent vers el jardí, formant terrasses en els nivells de sota-coberta i planta baixa. La mitgera sud es planteja lliure d'elements divisoris, permetent les visuals de façana a façana, configurant els espais principals a l'entorn d'un nucli de serveis.

Ubicació
Dr. Rovira, 16. Figueres
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2001
Autors
Promotor
Família Comet-Raurich